Prawo   Od razu brzmi to bardzo poważnie i takim w zasadzie jest w rzeczywistości. Musimy pamiętać, że poruszanie się dronami w przestrzeni powietrznej jest określone przez polskie przepisy, których jako użytkownicy tejże przestrzeni obowiązani jesteśmy przestrzegać. Nie chodzi tui o to by kogoś straszyć. Ważna jest świadomość konieczności wykonania pewnych czynności oraz konsekwencji płynących z ich niewykonania. Bez zbędnego bajdurzenia przejdźmy do rzeczy i wyjaśnijmy o co w tym całym prawie lotniczym chodzi.      

 

SPRAWY PODSTAWOWE

 

Jako operator Bezzałogowego Statku Powietrznego,  (potocznie drona), wykonując dowolny lot znajdujemy się w jakiejś konkretnej strefie. Nie jest tak, że niebo jest błękitne i wspólne dla wszystkich i można tam robić wszystko czego dusza zapragnie. Cały nasz kraj podzielony jest na strefy. Idźmy nawet dalej. Cały świat podzielony jest na strefy :). Jedne są kontrolowane inne niekontrolowane. Jedne są pod kontrolą cywilną inne pod kontrolą wojskową itd. Trochę tego jest. Kilka mądrych głów w naszym kraju postanowiło nam operatorom  ułatwić życie i jakoś wpisać nasze latające stateczki w obręb większego lotnictwa. Dzięki temu stworzone zostały przepisy, które regulują obecność bezzałogowców na naszym niebie. Co prawda przepisy są cały czas modernizowane ale dzieje się tak dlatego, że wcielanie branży BSP (Bezzałogowe Statki Powietrzne) w obręb dużego lotnictwa było, powiedzmy sobie prawdę,  od początku swoistego rodzaju eksperymentem. Drony pojawiły się nieomalże znikąd i zawładnęły  najpierw ludzką wyobraźnią a potem niebem. Dziś w Polsce mamy już ponad 11000 zarejestrowanych operatorów co daje jakiś obraz sytuacji i wielkości rynku. Taki ruch na niebie musi być jakoś okiełznany i własnie po to jest prawo, które ten ruch próbuje jakoś ogarnąć.  

 

 

STREFY i CI CO NIMI ZARZĄDZAJĄ 

 

No właśnie. O co chodzi z tym strefami i jak się w tym wszystkim połapać ?  Przede wszystkim należy wiedzieć, że w Polsce przestrzenią powietrzną zajmuje się Polska Agencja Żeglugi Powietrznej w skrócie PAŻP. Możecie spotkać się również ze skrótem PANSA. Chodzi tu również o PAŻP tylko w języku angielskim, i oznacza Polish Air Navigation Services Agency.   Tak więc czy PAŻP czy PANSA,  zapewnia  ona zarządzanie przestrzenią powietrzną (ASM), zarządzanie przepływem ruchu lotniczego (ATFM) oraz koordynuje zapewnienie służb ruchu lotniczego (ATS). W Polsce jednostką nadrzędną jest Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC). Jest to  jednostka budżetowa obsługująca Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego będącego organem centralnej administracji rządowej właściwym w sprawach lotnictwa cywilnego. O tym czym zajmuje się ULC możecie przeczytać tutaj. My będziemy się jednak zajmować Polską Agencją Żeglugi Powietrznej ponieważ to właśnie ona wydaje, lub nie,  zgody na wykonywanie lotów, które nas interesują. 

 

 

JAK SIĘ W TYM POŁAPAĆ I KIEDY PROSIĆ O ZGODĘ A KIEDY NIE.  

 

Jak już wiecie, nasz kraj podzielony jest na strefy. Jedne z nich są strefami kontrolowanymi inne niekontrolowanymi. Generalnie cała Polska przestrzeń powietrzna nazywa się FIR EPWW - Inaczej FIR WARSZAWA. Zakresem swoim obejmuje ona przestrzeń powietrzną nad polskim obszarem lądowym, nad wodami wewnętrznymi i morzem terytorialnym,  oraz część przestrzeni powietrznej przydzielonej przez ICAO nad Morzem Bałtyckim od powierzchni ziemi lub wody do FL 660 czyli do 66000 stóp co dopowiada około 20 km wysokości.  Tak więc jak widzicie cała polska przestrzeń powietrzna jest w jakiś sposób zarządzana. Tu pojawia się podział przestrzeni. Jest ta KONTROLOWANA i w której to zapewniana jest SŁUŻBA KONTROLI RUCHU LOTNICZEGO. Są to klasy i B. Jest też przestrzeń NIEKONTROLOWANA  i w tej zapewniana jest służba informacji powietrznej (FIS - Flight Information Service). Mówimy tu o przestrzeni powietrznej klasy G

 

Jeśli trochę Was przeraża ilość skrótów to nie przejmujcie się tym wcale. Najważniejsze jest by zrozumieć, że pewnie przestrzenie i miejsca w jakich latamy to miejsca gdzie odbywa się również inny ruch lotniczy. Mówiąc w sporym uproszczeniu, strefy kontrolowane są wszędzie tam gdzie taki ruch jest wzmożony i kontrolowanie go jest koniecznością. Jako operatorzy drona włączacie się do tego ruchu i dla tego tak ważne jest by odbywało się to w sposób prawidłowy oraz bezpieczny. Oczywiście jest mnóstwo innych przyczyn dla jakich dana strefa jest strefą kontrolowaną ale my skupmy się w tej chwili na tym co musi zrobić operator drona,  żeby wykonać prawidłowy lot. 

 

MIEJSCE AKCJI  

 

To kwestia podstawowa.  Gdy jako operator lub kandydat na operatora, znamy już miejsce naszych lotów to chcemy sprawdzić, czy czasem nie musimy kogoś poinformować lub wręcz uzyskać czyjejś zgody na wykonanie takiego lotu. Jak więc to robić?   Możecie sprawdzić to na stronie www.amc.pansa.pl lub skorzystać z polskiej aplikacji DroneRadar. Jak to zrobić obejrzyjcie na filmiku poglądowym (Uzyskanie zgody na koordynowany  lot BSP w Warszawie).   

Mówiąc bardzo ogólnie uzyskanie zgody na lot w strefie kontrolowanej nie musi być drogą przez mękę i wcale nie zawsze trzeba na takową czekać wiele dni. Jeśli latamy w obrębie dużych miast, gdzie obecne są również porty lotnicze i odbywa się wzmożony ruch, musimy liczyć się z koniecznością odpowiedniego planowania lotu i brania pod uwagę czasu jaki jest niezbędny do uzyskania zgody na nasze działania. Są też strefy kontrolowane, gdzie wystarczy zadzwonić na podany numer telefonu i poinformować o chęci wykonania lotu.  Z doświadczenia wiem, że jeśli załatwiamy to sprawnie i rzeczowo, informując precyzyjnie o celach to w 90 % przypadków zarządzający strefami nie mają problemu z wydaniem zgody. 

 

PROCEDURA

 

To słowo w lotnictwie przewija się bardzo często. Całe lotnictwo, czy to małe, czy duże przesiąknięte jest wszelakiego rodzaju procedurami. Można powiedzieć że Procedurą lotnictwo na świecie stoi ;) Po coś jednak są one wymyślone i mimo tego, że z zewnątrz wygląda to wszystko na dość mocno zagmatwane i skomplikowane to tak na prawdę wszystko to działa w służbie Bezpieczeństwa. Do procedur, po prostu należy się bezwzględnie stosować i tyle. Jeśli jednak macie przekorną duszę i wszelkie reguły czy waśnie procedury nie są wam miłe,  to raczej nie poczujecie satysfakcji siedząc w tym zawodzie. Jakby na to nie patrzeć Bezzałogowe Statki Powietrzne to część lotnictwa więc reszta rozumie się już sama przez się.  Jest pewna grupa operatorów w Polsce, która funkcjonuje w obrębie tzw "Skróconej Procedury". Jest to uproszczona forma załatwiania formalności dla operatorów, którzy wykazali się odpowiedzialnością a ich działania własnie w zakresie przestrzegania procedur były nienaganne. My jednak będziemy mówić o tym jak działać w oparciu o normalne procedury uzyskiwania warunków do wykonywania lotów BSP.  FILMIK - ANIMACJA - OPIS

 

 

 

 

 

Testlo

 

FlyFilms.pl

+48 500 590 532 

pawel@flyfilms.pl

SZKOLENIA UAVO, ZDJĘCIA LOTNICZE,  MONTAŻ 4K

Józefosław, Grzybowa 61